X

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ

cosmote icon698 58 47 922

Vodafone icon694 92 72 578

Wind icon693 18 25 225

ή καλέστε στο 215 21 58 500

X

OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

NightOut - Main Section

NightOut - Main Component

   ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η Ιστοσελίδα «night out.gr» αποτελεί μία online πλατφόρμα, μέσω της οποίας παρουσιάζονται και προβάλλονται νυκτερινά κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική («μπουζούκια») ή clubs και καλλιτέχνες, καθώς και επίκαιρα μουσικά νέα και πληροφορίες για καλλιτέχνες και καλλιτεχνικά σχήματα και μέσω της οποίας οι χρήστες της δύνανται να κάνουν κράτηση θέσεων σε αυτά σε προσιτές τιμές, υπό τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω και τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Για αυτό, ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να διαβάσει τους όρους χρήσης και να είναι βέβαιος ότι συμφωνεί με αυτούς, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή του στην Ιστοσελίδα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

Είναι δυνατόν για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών της Εταιρίας να υπάρξουν αλλαγές πολιτικής ή υπηρεσιών, χωρίς προειδοποίηση. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ενημερώνεται σχετικά στην παρούσα Ιστοσελίδα. Για τον λόγο αυτό συστήνεται στους επισκέπτες/ χρήστες να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους. Η Εταιρία, η οποία διαχειρίζεται την ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους για τη χρήση της Ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των επισκεπτών/χρηστών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας, κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Εταιρία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Εφ’ όσον ο χρήστης διαφωνεί με οποιονδήποτε όρο χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλει να απέχει από την περαιτέρω χρήση και περιήγησή του στην ιστοσελίδα.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ. Ο χρήστης της ιστοσελίδας αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη.

Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη. Οποιαδήποτε υλικά, πληροφορίες, προϊοντα και υπηρεσίες παρέχονται "ως έχουν" ("as is"), χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους. Η Ιστοσελίδα  αποποιείται ρητώς, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, όλες τις ρητές, σιωπηρές, προβλεπόμενες από το νόμο εγγυήσεις και οποιεσδήποτε άλλες εγγυήσεις ή δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλόλητας για συγκεκριμένους σκοπούς και μη παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής και άλλης ιδιοκτησίας.

Ο χρήστης κατανοεί και συμφωνεί ότι σε περίπτωση που μεταφορτώνει (download) ή κατά άλλο τρόπο αποκτά υλικά, πληροφορίες, προϊοντα, λογισμικό, προγράμματα ή υπηρεσίες, το πράττει κατά τη δική του διακριτική ευχέρεια και με δική του ευθύνη και ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ζημίες, που μπορεί να προκύψουν, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων ή της πρόκλησης ζημίας στο υπολογιστικό του σύστημα.

Ο χρήστης δεν θα χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για δημιουργία ή / και μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι ψευδές, ανακριβές ή παραπλανητικό, παράνομο, βλαβερό, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό ή εκβιαστικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, υπονοεί ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με παιδική πορνογραφία, καταφέρεται εναντίον κοινωνικών μειονοτήτων, ομάδων πληθυσμού και φυλετικών χαρακτηριστικών, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, περιέχει ιούς λογισμικού ή ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο, χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, σχετικά με άλλους χρήστες.

Ο επισκέπτης/ χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα ή  τη χρήση των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών.

Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση από τον επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας πράξεων που συντείνουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό και γενικά απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αθέμιτη πρακτική.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά προαναφερόμενες, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του χρήστη, χωρίς προειδοποίηση, προχωρώντας σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις.

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρία από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Ο χρήστης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας δεσμεύεται ότι θα παρέχει σε αυτήν τα  πραγματικά του στοιχεία.

Επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας, που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Σε περίπτωση υποβολής στοιχείων από ανήλικους κι εφ’ όσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς την ιστοσελίδα, αυτή διαγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας δεσμεύεται ότι θα τηρεί τους κατά περίπτωση ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε κράτησης ή του εκάστοτε κέντρου διασκέδασης και ενδεικτικά αναφορικά με την ώρα προσέλευσης, τα άτομα που περιλαμβάνει η κράτηση, την θέση των καθισμάτων στο κέντρο διασκέδασης, το εκάστοτε κόστος της κράτησης και την κατανάλωση κατ΄ άτομο, καθώς και οτιδήποτε άλλο τεθεί υπόψη του από την ιστοσελίδα κατά την πραγματοποίηση της κράτησης.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. Δεν παρέχεται καμία υπόσχεση ή εγγύηση ότι οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα είναι σωστές, ενημερωμένες ή πλήρεις, και ενδέχεται η ιστοσελίδα να περιέχει τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η ιστοσελίδα δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο (και αποποιείται ρητώς την ευθύνη) να ενημερώνει το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου, ώστε οι πληροφορίες να είναι πάντοτε ενημερωμένες ή ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια ή η πληρότητα των πληροφοριών που ανακοινώνονται. Κατά συνέπεια, ο χρήστης θα πρέπει να επιβεβαιώνει την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που ανακοινώνονται, πριν λάβει οποιαδήποτε απόφαση, σχετικά με οποιεσδήποτε υπηρεσίες, προϊόντα ή άλλα θέματα που περιγράφονται στην ιστοσελίδα. Η παρούσα δήλωση αποποίησης δεν αφορά στις πληροφορίες και τα δεδομένα που απαιτούνται από τη νομοθεσία να παρέχονται με κάθε δυνατή ακρίβεια, για την περίπτωση διενέργειας δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ωστόσο, η ιστοσελίδα λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, ώστε όλες οι παρεχόμενες μέσω αυτής πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα, αποποιούμενη ρητά την ευθύνη για το αντίθετο.

Η Ιστοσελίδα δεν προβαίνει σε καμία εγγύηση ότι η λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.

Η ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόβλημα αναφερθεί, θα επιλυθεί από την ιστοσελίδα.

Διευκρινίζεται ότι η ιστοσελίδα ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία προκληθεί στον χρήστη της από αυτή τη χρήση.

Η ιστοσελίδα δεν συμμετέχει στις συμβάσεις μεταξύ χρήστη και νυχτερινού κέντρου, αφού είναι απλά ο Διαμεσολαβητής και ουδεμία ευθύνη έχει ως προς αυτές. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών του νυχτερινού κέντρου θα γίνεται από το τελευταίο προς τον χρήστη.

Η ιστοσελίδα καταβάλλει κάθε δυνατή επιμέλεια, κατά την κράτηση θέσεων στα νυχτερινά κέντρα, που παρουσιάζονται σε αυτήν και ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του χρήστη για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τις υπηρεσίες των νυχτερινών κέντρων και την προσήκουσα ή μη παροχή τους, για τις οποίες ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο το κέντρο.

Επισημαίνεται ότι η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με τα προϊόντα / παροχές / υπηρεσίες, που προωθούνται μέσω αυτής, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του χρήστη είναι το εκάστοτε νυχτερινό κέντρο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προϊόντων / παροχών / υπηρεσιών των νυχτερινών κέντρων, για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα, καθώς και για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης αυτών στους χρήστες.

Επίσης, η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν ακύρωση της κράτησης ή του προγράμματος στο επιλεγμένο από τον χρήστη κέντρο διασκέδασης, σε όποια αιτία και αν οφείλεται.

Σε περίπτωση που κάποιος καλλιτέχνης, ιδιοκτήτης ή διευθυντής νυκτερινού κέντρου ή οποιοσδήποτε άλλος έλκει δικαιώματα εξ’ αυτών ως και οιοσδήποτε άλλος θεωρήσει ότι θίγεται από κάποιο άρθρο, κείμενο, εικόνα, πληροφορία ή εν γένει οποιοδήποτε στοιχείο της Ιστοσελίδας, θα πρέπει αμέσως να επικοινωνήσει με τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στην Ιστοσελίδα (τηλέφωνα ή e-mail) και να ζητήσει την άρση του στοιχείου ή δημοσιεύματος που θίγει κάποιο από τα δικαιώματά του και την παράλειψή του στο μέλλον. Οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας δεσμεύονται ότι θα εξετάσουν με κάθε τρόπο το βάσιμο της σχετικής όχλησης και, αν κρίνεται αναγκαίο, το σχετικό στοιχείο ή η δημοσίευση θα απομακρυνθούν από την Ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που δεν προηγηθεί κάποια τέτοια όχληση ή αν λάβει χώρα τέτοια όχληση και το προκείμενο στοιχείο ή δημοσίευμα απομακρυνθεί, ουδεμία ευθύνη φέρει η Ιστοσελίδα, οι διαχειριστές του και όσοι έλκουν εξ’ αυτών δικαιώματα και δεν μπορούν να κληθούν για την αποκατάσταση οιασδήποτε ζημίας, θετικής ή αποθετικής, από οποιαδήποτε αιτία και αν αυτή προέρχεται.

Επίσης, η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες ή ελλείψεις ως προς τις παρεχόμενες μέσω αυτής πληροφορίες, ως προς τον ισχύοντα Τιμοκατάλογο των κέντρων διασκέδασης, τα στοιχεία επικοινωνίας και τη διεύθυνσή τους, καθώς και τα βιογραφικά των καλλιτεχνών ή κάθε άλλη δημοσίευση που περιλαμβάνει.

Σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα δεν θα φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ή για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές ή αποθετικές ζημίες οποιουδήποτε είδους (και ηθικής βλάβης), που σχετίζονται με ή απορρέουν από αυτό το δικτυακό τόπο ή από οποιαδήποτε χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, ή από οποιονδήποτε δικτυακό τόπο ή άλλη πηγή, προς την οποία υπάρχει διασύνδεση, παραπομπή ή δυνατότητα πρόσβασης από τον παρόντα δικτυακό τόπο, ή για τη χρήση, μεταφόρτωση (download) ή δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε υλικά, πληροφορίες, προϊοντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιωνδήποτε διαφυγόντων κερδών, διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, διαφυγουσών αποταμιεύσεων ή απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων, ακόμα και σε περίπτωση που η ιστοσελίδα έχει ενημερωθεί ρητώς για την πιθανότητα να προκύψουν τέτοιες ζημίες. Αυτός ο αποκλεισμός και αποποίηση ευθύνης ισχύει για όλες τις αιτίες έγερσης αξιώσεων, είτε βασίζονται σε σύμβαση, είτε σε εγγύηση, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη νομική βάση.

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

Η ιστοσελίδα δεν δύναται να επιβεβαιώσει ή να εγγυηθεί ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για παρεμβολές λόγω (προσωρινής ή / και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης της ιστοσελίδας ή από οποιοδήποτε άλλη αιτία), για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών. Κάθε νυχτερινό κέντρο, που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών, που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.

Η ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα. Επίσης δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές "servers", μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεση των χρηστών της ιστοσελίδας και των επισκεπτών της, παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή / και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Σε κάθε περίπτωση, η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια δικαιώματος για αποζημίωση, οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες (περιγραφή) των νυχτερινών κέντρων, που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα, υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται από τα νυχτερινά κέντρα,  οποιεσδήποτε φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υπέστησαν ή πλήρωσαν οι χρήστες, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση της Ιστοσελίδας, για τυχόν (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υπέστησαν ή πλήρωσαν οι χρήστες, είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων, (βαριάς) αμέλειας, σκόπιμου πταίσματος, παραλείψεων, μη εκτέλεσης, ψευδών δηλώσεων, αδικοπραξίας ή απόλυτης ευθύνης των νυχτερινών κέντρων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ακύρωσης, υπεράριθμης κράτησης, απεργίας, ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό. Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

Επίσης, η ιστοσελίδα περιλαμβάνει links («δεσμούς») προς άλλα web sites, τα οποία και δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ιστοσελίδα  για τους Όρους χρήσης, τους οποίους αυτοί ακολουθούν, ούτε και δηλώνει πως συμφωνεί κατά ποσοστό 100% με τις θέσεις, τις απόψεις και το περιεχόμενο των άλλων web sites.

Η ιστοσελίδα δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων, στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Η Ιστοσελίδα δεν επιθυμεί να λαμβάνει από τους χρήστες πληροφορίες που είναι εμπιστευτικού ή ιδιοκτησιακού χαρακτήρα μέσω του δικτυακού της τόπου. Σημειώνεται ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό αποστέλλεται στην ιστοσελίδα, θα θεωρείται μη εμπιστευτικό στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Αποστέλλοντας στην ιστοσελίδα οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικά, ο χρήστης παραχωρεί στην Ιστοσελίδα μια απεριόριστη, ανέκκλητη άδεια αντιγραφής, αναπαραγωγής, δημοσίευσης, μεταφόρτωσης (upload) σε server, αποστολής, μετάδοσης, διανομής, δημόσιας προβολής, εκτέλεσης ή τροποποίησης των εν λόγω πληροφοριών ή υλικών, καθώς και να δημιουργεί παράγωγα έργα από τις πληροφορίες ή τα υλικά αυτά ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο να τα χρησιμοποιεί ελεύθερα. Συμφωνεί επίσης ότι η ιστοσελίδα είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που αποστέλλει για οποιονδήποτε σκοπό στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Ωστόσο, η Ιστοσελίδα δεν θα δημοσιεύσει το όνομα του χρήστη, ούτε θα δημοσιοποιήσει κατά άλλο τρόπο υλικό ή άλλες πληροφορίες, που έχει υποβάλει, εκτός αν: (α) εξασφαλίσει την άδεια του χρήστη να χρησιμοποιήσει το όνομά του, (β) τον ειδοποιήσει εκ των προτέρων ότι το υλικό ή άλλες πληροφορίες που υποβάλλει σε κάποιο συγκεκριμένο τμήμα αυτού του δικτυακού τόπου θα δημοσιευτεί ή θα χρησιμοποιηθεί κατά άλλο τρόπο με σχετική αναφορά του ονόματός του, ή (γ) είναι υποχρεωμένη από τον νόμο να το πράξει.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Η ιστοσελίδα αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Κάθε χρήστης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας που ενδεικτικά για τον σκοπό της εγγραφής του στην υπηρεσία newsletter ή της χρήσης κάποιας υπηρεσίας κράτησης παρέχει στην Ιστοσελίδα τα προσωπικά του στοιχεία, όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, συναινεί αυτομάτως στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας και στην ενημέρωσή του από τους διαχειριστές της Ιστοσελίδας στα ως άνω στοιχεία για μέλλουσες προσφορές, ειδήσεις ή νέα με την αποστολή σε αυτόν, είτε έγγραφων ενημερώσεων με e-mail, ή sms, είτε τηλεφωνικών ενημερώσεων με κλήση στον αριθμό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου που έχει χορηγήσει στην Ιστοσελίδα.

Όταν ο χρήστης της ιστοσελίδας παρέχει σε αυτήν τα προσωπικά του στοιχεία, αυτομάτως συναινεί με τη χρήση των προσωπικών του στοιχείων από την ιστοσελίδα  και  δικαιούται οποτεδήποτε, αποστέλλοντας e-mail, να ζητήσει από την Ιστοσελίδα τη διακοπή αποστολής σε αυτόν ενημερώσεων στο μέλλον, καθώς και τη διαγραφή και μη περαιτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων.

Η ιστοσελίδα διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών της για την αποστολή αυτόματων email, που σχετίζονται άμεσα με τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, καθώς και email ενημερωτικού χαρακτήρα (όπως newsletters), ή  email, που σχετίζονται με προωθητικές ενέργειες.

Η ιστοσελίδα διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των χρηστών και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει οποιονδήποτε παραλήπτη, κατά την κρίση της. 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ. Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας, στην οποία ανήκει η ιστοσελίδα και / ή των συμβεβλημένων επιχειρήσεων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την «night out.gr» και τις υπηρεσίες της, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρίας και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση και έκθεσή τους στην παρούσα Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Για τους λόγους αυτούς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, καταφόρτωση (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου Δικαιούχου των ανωτέρω δικαιωμάτων.

Ο χρήστης της Ιστοσελίδας οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια, που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα της Ιστοσελίδας και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί.

Οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους, που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας, που βρίσκονται ως περιεχόμενα στην Ιστοσελίδα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η προκείμενη σύμβαση χρήσης και οι παρόντες όροι χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις.

Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων, που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη.

Κατά τόπον αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά υπάρξει είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Η Ιστοσελίδα επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός της για κάθε δικαίωμά της, που θίγεται αναφορικά με την παρούσα, τους όρους και τις προϋποθέσεις επίσκεψης και χρήσης αυτής και τα δικαιώματα πνευματικής και διανοητικής της ιδιοκτησίας.

NightOut - Bottom info